חפר
Menu

חפר - ייעוץ ורישום קבלנים

כל הפתרונות בבית אחד. למעלה מ 20 שנות ניסיון.

רישום קבלן

כל המידע לרישום קבלן

רישום קבלן רשום

רשם הקבלנים פועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 עליו אחראי שר הבינוי והשיכון.לאחר רישום קבלן רשום הוא יופיע בתוך פנקס הקבלנים –הרשם מנהל את פנקס הקבלנים בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי...

הגדלת סיווג

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 קובעות את סיווג הקבלנים בענפים שבהם רשומים קבלנים בפנקס. בהתאם לתקנות ישנן חמש דרגות רישום קבלנים סיווג וכל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן...

קבלן מוכר

רק קבלן רשום יכול לקבל תעודה של קבלן מוכרקבלן מוכר 2018 הינו קבלן אשר שמו נכלל ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות.בעבר נקרא גם( "קבלן עם כוכבית"), אשר מפורסמת באתר "מאגר הקבלנים המוכרים" ומעודכנת מעת לעת...

קבלן שיפוצים

בענף השיפוצים קיימת תופעה של קבלני שיפוצים העוסקים בעבודות שיפוצים במשך שנים ארוכות ללא רישיון קבלן.בבואם לקבל רישיון קבלן בעת רישום קבלן שיפוצים הם נתקלים בסירוב ,וזאת בטענה כי הינם חסרי הכשרה מקצועיתוניסיון חוקי...

קבלן חשמל

בענף החשמל ,ישנם מספר ענפי מישנה הדורשים אנשי מקצועי בעלי ניסיון .חשמלאי ראשי ,הנדסאי חשמל ומהדס חשמל .בעלי המקצוע נדרשים להציג תעודות וניסיון מקצועי בהתאם לענפים שהם התמקצעו בהם.ענף מישנה - חשמל 160 ...

ייעוץ עסקי ומשפטי

ליווי עסקי ומשפטי - רישום קבלנים, הגדלת סיווג ותוספת ענפים, טיפול בקבלנים מוכרים למשרדי הממשלה, רישום לעובדים פלסטינים לבניה, סיוע בגיוס עובדים מקצועיים - הנדסאים ומהנדסים, העתקת סווגים מחברה לחברה, סיוע במכרזים...

הבית לרישום קבלנים

רשם הקבלנים פועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 עליו אחראי שר הבינוי והשיכון.

לאחר רישום קבלן רשום הוא יופיע בתוך פנקס הקבלנים –

הרשם מנהל את פנקס הקבלנים בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי.

החוק קובע כי לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות, כהגדרתן בחוק, אם היקפן הכספי או מהותן המקצועית,

חורגים מהתחום שנקבע בתקנות, אלא אם בוצעו בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים (להלן – הפנקס),

אשר קיבל רישיון מאת רשם הקבלנים (להלן – הרשם), באותן עבודות.

תפקידיו של הרשם נקבעו בסעיף 7 בחוק ,ובין היתר הם: לרשום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בפנקס

או לסרב לבקשת הרישום, לבטל קבלן רישום, או לנקוט אמצעי משמעת אחרים כמפורט בסעיף 8 לחוק .

כמו כן לסווג את הקבלנים לפי הסוגים שנקבעו בתקנות, לשנות את רישומם ולהוריד את סיווגם.

צרו קשר - שלח פרטים ונחזור אליך מיידית !
רישום קבלן
לפרטים נוספים - 077-5264677