Menu

רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות נעשה דרך רשם הקבלנים, גוף אשר הוקם למטרה זו. הרישום מתבצע לענף ספציפי מתוך רשימת ענפים ראשיים וענפי משנה אשר מוגדרים בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות של רשם הקבלנים. 

הענף הראשי הראשון הוא ענף הבניה, אחד הענפים הגדולים ביותר בתחום הקבלנות. בתוך ענף הבניה ניתן למצוא ענפי משנה כדוגמת פיתוח חצרות, איטום מבנים, חשמלאות, בריכות מים, שיפוצים, מעליות ומדרגות נעות ועוד. 

הענף הראשי השני של רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות הוא כבישים, תשתיות ופיתוח. בתוך ענף זה ניתן למצוא ענפי משנה כגון עבודות אספלט, תאורת כבישים ורחובות, הנחת קווי חשמל, הנחת קווי תקשורת, התקנת רמזורים, ועוד. 

הענף הראשי השלישי הוא גשרים, כאשר ענפי המשנה בו כוללים קונסטרוקציות פלדה לגשרים ובטון דרוך לגשרים. 

הענף הראשי הרביעי הוא ביוב, ניקוז ומים בתוכו ענפי המשנה כוללים הנחת צינורות וכן תיעול וביוב. 

הענף הראשי החמישי הוא משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה. הענף הראשי השישי הוא נמלים וכולל בתוכו ענפי משנה כדוגמת רציפים, סוללות ושוברי גלים, הרחקת סלעים תת מימיים וקידוחים ימיים. הענף הראשי השביעי והאחרון הוא ממגורות, מגדלי מים וארובות. 

רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות חייב להיעשות בענף המתאים מתוך ענפים אלו, על פי תחום ההתמחות של הקבלן. 

לסיוע בתהליך של רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות פנו עוד היום לחפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לעמוד לרשותכם. 

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677