Menu

רישום קבלן שיפוצים

בענף השיפוצים קיימת תופעה של קבלני שיפוצים העוסקים בעבודות שיפוצים במשך שנים ארוכות ללא רישיון קבלן.

בבואם לקבל רישיון קבלן בעת רישום קבלן רשום שיפוצים הם נתקלים בסירוב ,וזאת בטענה כי הינם חסרי הכשרה מקצועית

וניסיון חוקי שנרכש במסגרת פעילות בחברה קבלנית רשומה. נוצרה מציאות של פעילות  בענף השיפוצים על ידי קבלנים לא מורשים

אשר לא ביצעו רישום קבלני שיפוצים מסודר, ואין להם רישיון קבלן רשום.

לשם קביעת מנגנון אשר יסדיר את פעילות הענף, ויכניס את אותם קבלני שיפוצים לא רשומים תחת פיקוח ורגולציה

של רשם הקבלנים, גובש מתווה "צומח" שיכניס את המבקשים תחת מעקב ויאפשר להם להתפתח בהיקפי עבודות.

על פי המתווה שגובש והומלץ על ידי הוועדה המייעצת לרשם הקבלנים, מי שביצע עבודות ב-5 שנים אחרונות

בהיקפים נמוכים יופנה לבחינות מלאות לענף 131 (ענף שיפוצים). ככל שיסיים אותם בהצלחה יקבע לו תת סיווג ל-131/1 .

הקובע כי יוכל לבצע עבודות שיפוצים המגלם היקף שיפוץ ממוצע בדירה.

בכך יושגו מספר יעדים וביניהם שינוי המצב הקיים המונע מקבלני שיפוצים  העוסקים בעבודות בהיקף כספי נמוך

מלהירשם בפנקס הקבלנים על ידי תהליך רישום קבלני שיפוצים מסודר, הכנסת כמות גדולה של קבלנים לא רשומים בשיפוצים ("חאפרים") למעגל הרגולציה.

ומעקב של הרגולטור על כל המשתמע מכך.

רישום קבלנים ענפי משנה:

ענפי משנה הנם אותם ענפי בהם קבלנים קטנים עד בינוניים מתמחים בהם,לדוגמא שיפוצים – ענף 131א, אינסטלציה-190א, בהם אתה הקבלן מתמחה ומתעסק שנים ארוכות.

ישנם תנאי סף ברורים על מנת להתחיל את הרישום הקבלני של רישום קבלן שיפוצים :

תעודת עוסק מורשה או חברה, הוכחת ניסיון בחמש מתוך העשר שנים האחרונות,והמלצות מקצועיות מגורמים שאיתם עבדת.

במידה והנך עומד בקריטריונים אלו של רישום קבלני שיפוצים חוקי, המשוכה האחרונה, תהיה בדמות עמידה במבחנים אותם ידרוש ממך רשם הקבלנים לעמוד בהם על מנת להוכיח ידע לימודי בסיסי,כול ענף לתחומי התעסקותו.

זקוקים לסיוע בתהליך של רישום קבלן שיפוצים?  מתעניינים בקבלן רשום תנאים ?  פנו עוד היום לחברת חפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לסייע לכם בתהליך רישום קבלני שיפוצים מהיר ויסודי.

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677