Menu

סיווג קבלנים 131

מהו סיווג קבלנים 131 ?

תקנות רישום קבלנים מגדירות גם את סיווג הקבלנים בענפים השונים, בהם הם רשומים ברשם הקבלנים. ישנן חמש דרגות סיווג וכל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע עבודת קבלנות בענף שבו הוא רשום באתר בנייה אחד. מבחינת אופן הדירוג, סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הסיווג הגבוה ביותר.  

סווג קבלנים – לפני ואחרי שנת 2003

סיווג קבלנים 131 מתייחס בעצם לענף המשנה שיפוצים, אשר הוסף לסיווגים של רשם הקבלנים רק בשנת 2003. לפני שנה זאת, בעצם ענף השיפוצים לא היה מוגדר בענף הבניה ברשם הקבלנים ולכן לא היה מוסדר. קבלנים אשר עסקו בשיפוצים בלבד לא יכלו להירשם ברשם הקבלנים טרם הכנסתו של סיווג קבלנים 131 בתקנות.

סיווג קבלנים – סיוע לקבלנים

סיווג קבלנים 131 סייע לקבלנים רבים להתחיל לעבוד כחוק ולהגדיל את נפח עבודתם, לקחת פרויקטים גדולים יותר ולהשתתף במכרזים. שיפוצים הוא ענף מאוד פופולרי כיום כאשר אנשי מקצוע רבים בוחרים להתמחות בתחום זה. מבנים רבים, בין אם מבני מגורים או מבנים ציבוריים, זקוקים לעבודות שיפוץ נרחבות אשר נעשות בסכומים גדולים. לכן יש מקום לאנשי מקצוע רבים בתחום זה כאשר לרוב כל איש מקצוע מתמחה בשיפוצים מסוג מסוים. 

למידע נוסף ומקיף על סיווג קבלנים 131

למידע נוסף אודות סיווג קבלנים 131 פנו עוד היום לחברת חפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לסייע לכם בתהליך הרישום ברשם הקבלנים בענף המשנה שיפוצים או בכל ענף אחר.

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677