Menu

יעוץ עסקי ומשפטי כולל - MBA

 • ליווי עסקי ומשפטי – רישום קבלנים

 • הגדלת סיווג ותוספת ענפים

 • טיפול בקבלנים מוכרים למשרדי הממשלה

 • רישום לעובדים פלסטינים לבניה

 • סיוע בגיוס עובדים מקצועיים – הנדסאים ומהנדסים

 • העתקת סווגים מחברה לחברה

 •  סיוע במכרזים

 • תמחור וכתב כמויות

 • מיחשוב לקבלנים

 • ליווי עסקי לרכישת חברות קבלניות

 • שיתוף פעולה בין קבלנים

 • יעוץ בפתיחת עוסק מורשה וקבלן עצמאי

 • הקמת חברה חדשה

 • שינוי שם חברה

 • העתקת סיווגים קבלנים בין חברות

 • ליווי עסקי ופיננסי

יעוץ עסקי  כולל – חפר מנהל עסקים  MBA

יעוץ משפטי – בליווי עורך דין רישום קבלנים,

נדל"ן ,תמ"א 38 משפט אזרחי והוצאה לפועל.

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677