Menu

רישיון קבלן שיפוצים

הוצאת רישיון קבלן שיפוצים הוא פשוט יותר מאשר בעבר. בשנים האחרונות ישנה תופעה של קבלני שיפוצים אשר עובדים ללא רישיון קבלן ג 1 בתחומים שונים. רשם הקבלנים בשיתוף פעולה עם משרד הבינוי והשיכון וגורמים נוספים פועל למיגור התופעה בדרכים שונות. אחת הדרכים היא הקלה בתהליך הוצאת רישיון קבלן רשום שיפוצים בכדי להכניס את הקבלנים אשר לא רשומים למערכת המפוקחת של רשם הקבלנים.

התופעה הנפוצה של קבלנים אשר עובדים ללא רישיון קבלן ג 1 היא בעיתית גם עבור הקבלנים וגם עבור הלקוחות. פעמים רבות אנשים בוחרים לעבוד עם קבלן ללא רישיון קבלן שיפוצים מתום לב ופשוט מאחר ולא ידעו כי אין לו רישיון והוא אינו רשאי לעבוד כקבלן שיפוצים. אילו היו יודעים כי אין לו רישיון אולי היו מעדיפים לעבוד עם קבלן אחר אשר רשום כחוק. לכן פעמים רבות הקבלן אינו אומר והלקוח אינו שואל, וכך קבלנים רבים עובדים ללא רישיון קבלן ג 1 ולמעשה באופן לא חוקי. 

אותם קבלנים אשר לרוב ניסו להוציא רישיון קבלן שיפוצים אך סורבו בטענה שהם חסרי הכשרה מקצועית וניסיון חוקי שנרכש במסגרת פעילות בחברה קבלנית רשומה. לכן אותן הקלות נועדו בכדי לגרום לאותם הקבלנים אשר סורבו ללכת שוב לרשם הקבלנים להיות במעקב ולהתפתח בהיקף העבודות כך שבסופו של דבר יוכלו שוב להגיש בקשה לקבלת רישיון קבלן ג 1 כחוק. 

צריכים סיוע מקצועי בהוצאת רישיון קבלן ג 1 ? פנו עוד היום לחפר יעוץ ורישום קבלנים אשר מסייעים ומלווים בתהליכי הוצאת רישיון קבלן שיפוצים באופן צמוד. 

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677