Menu

רשם הקבלנים טפסים - רשם הקבלנים שיפוצים

רשם הקבלנים – מיהו ומטרותיו

רשם הקבלנים הוא גוף אשר מונה על ידי משרד הבינוי והשיכון ומטרתו היא רישום קבלנים המיועד לקבוע כי עבודות הנדסה בנאיות יבוצעו על ידי מי שזכאי להירשם בפנקס הקבלנים ועומד בהוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות. ישנם ענפים שונים של קבלנות המוגדרים ברשם הקבלנים כאשר כל קבלן נרשם בענף מסוים. 

הגשת בקשה לרישום קבלן רשום

בכדי להגיש בקשה לרישום קבלן רשום יש להיכנס לאתר רשם הקבלנים טפסים ולבחור בטפסים הרלוונטיים עבורכם. לדוגמא, אם אתם קבלנים המבצעים עבודות שיפוץ יש להיכנס לאתר רשם הקבלנים טפסים ולבחור בטפסים הרלוונטים של רשם הקבלנים שיפוצים וכן הלאה. יש למלא את הטפסים הרלוונטיים ולהגיש אותם בליווי המסמכים הנדרשים, אשר שונים אם מדובר בחברה או קבלן יחיד. 

רשם קבלני שיפוצים

אם רוצים להירשם אצל רשם הקבלנים שיפוצים הוא אחד הענפי משנה אשר הוכנסו בשנים האחרונות, ולא היה מוגדר בעבר. כיום קבלני שיפוץ יכולים להירשם כחוק ברשם הקבלנים ולכן תחום זה הינו יותר מוסדר מאשר בעבר. בכדי להגיש בקשה לרישום לאחר שבדקתם באתר רשם הקבלנים טפסים רלוונטיים, ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי או דרך חברה מקצועית. חברות מקצועיות מקלות את התהליך ועושות אותו באופן יותר יעיל ומהיר, מאחר והן מיומנות ובעלות ניסיון רב. 

קבלת ייעוץ לרשם הקבלנים

מחפשים מידע נוסף על רשם הקבלנים טפסים או רשם הקבלנים שיפוצים ? פנו עוד היום לחברת חפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לסייע. 

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677