Menu

רישום קבלן מוכר 2018

רק קבלן רשום יכול לקבל תעודה של קבלן מוכר

.קבלן מוכר 2018 הינו קבלן אשר שמו נכלל ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות

.בעבר נקרא גם( "קבלן עם כוכבית"), אשר מפורסמת באתר "מאגר הקבלנים המוכרים" ומעודכנת מעת לעת

אישור כקבלן מוכר ניתן ע"י הוועדה הבין משרדית לקביעת מסירת עבודות לקבלנים, בהתאם לקריטריונים

.שנקבעו וכמפורט בתקנון הועדה ובמדריך רישום קבלנים מוכרים הרלבנטי.

.רישום קבלן מוכר באחד הענפים או ענפי משנה הכלולים ברשימת הענפים

.הרשום הינו לתקופה מסויימת (בדר"כ רישום קבלן מוכר תקף עבור תקופה של שנתיים

.קבלן מוכר המעוניין להשאר במאגר חייב להגיש בקשה לחדש את הרישום לפני תום תוקפו של הרישום

.(הגשת הבקשה לחידוש הינה באחראיות הקבלן בלבד)

.קבלן מוכר 2018 הוא קבלן הרשאי להתמודד במכרזים של משרדי הממשלה

.רק קבלנים מוכרים רשאים להתמודד במכרזי הפיתוח של משרדי הממשלה

האישור על סיווג קבלנים מוכרים ניתן על ידי הוועדה הבין-משרדית לקביעת מסירת עבודות לקבלנים

תהליך הרישום וההגשה של תיק לקבלן מוכר ,מורכב ודורש הבנה ידע והכנה מקצועית ומעמיקה בהתאם לקריטריונים הנדרשים. לכן רישום קבלן מוכר כדאי לבצע בליווי של איש מקצוע מנוסה בתחום.

זקוקים לסיוע בתהליך של רישום קבלן מוכר 2018 ? פנו עוד היום לחפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לסייע לכם וללוות אתכם בתהליך מתחילתו ועד סופו. 

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677