Menu

השקעות בשוק ההון מה הערך המוסף שלי? תועלת ותשואה זהירה!

אודות בתוך אתר הבית קישור שוק ההון התפתח בצורה מדהימה בשנים האחרונות .התפתחות האינטרנט ,התפתחות תשתיות המחשוב והאבטחה ,ונגישותן לקהל המשקיעים הרחב בארץ ובעולם ,היוו גורם חשוב בהתפתחות שוק ההון

התפתחות האינטרנט ונגישותה,התפתחות מקורות המידע החדשניים ,אמצעים טכנולוגיים שמאפשרים לאסוף מידע ממקורות רבים מרוחקים ומגוונים ולהעבירם בקלות לציבור המשקיעים ,אמצעים ממוחשבים שמאפשרים לסחור בבורסה בארץ ובחו"ל בצורה מקוונת,כל אלו תרמו לחשיפה והתפתחות של שוק ההון ,והאיצו את השינויים הרגולטוריים בשוק ההון(רפורמה בשוק ההון ,ועדת בכר) משקיעים רבים קוראים ושומעים על שוק ההון ועל השקעות במניות.

חלקם עוסק בהשקעות בשוק זה אם באופן עצמאי ואם באמצעות ,בנקים וחברות השקעה.נגישות המידע והמסחר למשקיעים, מאפשרת ליצור יתרונות למשקיעים שיודעים לנצל את האמצעים הללו ,אשר היו נגישים בעבר רק לסוחרים המקצועיים ולגופים שקשורים באופן ישיר למסחר בבורסה לניירות ערך.

יחד עם זאת, משקיעים רבים אינם מצויים ומיומנים באיתור מקורות המידע ,ובקריאתם בזמן פרסומם,והדבר דורש משאבי זמן ידע, מיומנות והבנה בחיפוש המידע הרלוונטי למשקיע.

מתוך הכרות רבת שנים עם העולם הטכנולוגי הממוחשב ,ומתוך הכרות עם שוק ההון בישראל,נצבר ידע איכותי וחשוב ,שעשוי לחשוף בפני המשקיעים מידע חשוב לגבי שוק ההון בישראל.כל זאת לאחר קריאה והסכמה לתנאי השימוש שמופיעים באתר.

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677